Powered By : CJWORLD.CO.TH
qrcode
เริ่มนับผู้เยี่ยมชม 13 พ.ย. 56
วันนี้ :
10 คน
เมื่อวาน :
41 คน
เดือนนี้ :
1,018 คน
เดือนที่แล้ว :
1,326 คน
ปีนี้ :
1,018 คน
ปีที่แล้ว :
14,214 คน
ทั้งหมด :
37,688 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.80.249.22
23 มกราคม 2565
 
 
 
 

คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
เทศบาลตำบลชะเมา  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
เขียนที่ เทศบาลตำบลชะเมา
อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
วันที่    เดือน    พ.ศ.  
 
      ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว    อายุ      ปี  อาชีพ  
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่    ที่อยู่บ้านเลขที่/สถานที่ทำงาน  
ถนน   หมู่ที่      ตำบล/ แขวง   อำเภอ/เขต      
จังหวัด     รหัสไปรษณีย์     โทรศัพท์   
 
                          มีความประสงค์    ขอเอกสาร /ข้อมูล ขอเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร  เรื่อง ดังนี้
                           1.
                           2.
                           3.
                           4.
 

                        เพื่อนำไป    

ช่องทางในการส่งข้อมูลกลับ E-mail   ID – Line  
 

ลงชื่อ...............................................................ผู้ขอ
(..................................................................)

 
 
(หมายเหตุ** ใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง เพื่อความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล)
รหัสส่งข้อมูล :