งานจัดเก็บรายได้
     
งานจัดเก็บรายได้ ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลภาษีืั้ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2563