ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการตำบลชะเมา
     
ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการตำบลชะเมา ขอขอบพระคุณในการสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการตำบลชะเมา
   
 
   

 ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซนเทลล่า และบริษัท โปรไบโอติก แอนด์ เฮอร์บัล จำกัด โดยนายบรรยง  นันทโรจนาพร  ได้สนับสนุนและช่วยเหลือในการมอบเงิน และสิ่งของแก่สมาชิกศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการตำบลชะเมามาโดยตลอดนั้น  ในการนี้เทศบาลตำบลชะเมา  ขอขอบพระคุณในการให้ความอนุเคราะห์ดังกล่าว

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 มีนาคม 2561